,
ดอกไม้เทียม พีโอนี่ Dma191212-8 สีแชมเปญ ครบ ถูก ดี ที่ดูโฮม

“บางคนอาจไม่กล้าที่จะบอกรักใคร… ดอกไม้เป็นเสมือนตัวแทนความรู้สึก เรียงร้อยถ้อยคำดี ๆ เพื่อให้คน ๆ นั้นรับรู้ถึงส่วนลึกในหัวใจของตัวคุณ…” วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ three ประการ ได้แก่…

ดอกไม้ 8 คู่

ดอกไม้ 8 คู่

ขอให้ ช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้า เปิดแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้ มีเงินเก็บเป็นมหาเศรษฐี ขอให้ข้าพเจ้าพบคนดีมีคุณธรรม และตัวข้าพเจ้าอยู่ในศีลในธรรมด้วยเทอญ  สาธุ สาธุ สาธุ … ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณในเว็บไซต์นี้ เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว. ปะโต เมตัง ปะระ ชีวินัง สุขะ โตจุติ จิตตะ เมตตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ (3 จบ) อธิษฐานสิ่งที่ปรารถนา ปักธูปลงกระถาง หรือภาชนะที่เตรียมไว้เป็นอันเสร็จสิ้น.

More Details